Budoucnost závisí na jednotě

Musíme si uvědomit, že naše budoucnost – jak duchovní, tak pozemská – závisí pouze na našem sjednocení přinejmenším v desítce, ve skupině, protože jednota vytváří takovou buňku, na kterou může působit Vyšší světlo.

Vyšší světlo ovlivňuje určitý počet vzájemně propojených lidí, aby se v tomto spojení stali podobnými Stvořiteli.

Když toho dosáhneme, pak nás začne naplňovat Světlo, které na nás sestupuje, a naše duše začne pociťovat Vyšší světlo, Stvořitele.

Záleží jen na našem sjednocení.

Pokusme se toho dosáhnout. Nemám žádná jiná přání, protože sjednocení léčí, vede vpřed, naplňuje, poskytuje nám bezpečí a všechny výhody: rodinné, osobní, veřejné, různé. Zkusme si být bližší v srdcích a uvědomit si, co se učíme.

Z lekce v ruském jazyce 30. 12. 2018

[# 244968]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: