Implantovat čip a probudit se

Otázka: Obyvatelé Švédska jsou velmi nadšeni biohackingem. Biohacking je implantace čipu o velikosti zrnka rýže pod kůži, na kterém jsou zaevidovány osobní údaje lidí: čísla bankovních karet, pasy a jiné dokumenty. Skandinávci tvrdí, že díky čipu je život mnohem jednodušší.

Kam vede toto větší a větší zjednodušování?

Odpověď: Myslím, že to vede k tomu, že lidé začnou zjišťovat, že uvnitř sebe mají obrovskou prázdnotu a budou nuceni s tím něco udělat. Tady žádné čipy nepomohou. Budou muset hledat zdroj naplnění.

Člověk se zastaví před věčnou otázkou: „Kde jsem? Proč jsem? Nač je toto vše? Všechny moje čipy, monitory a telefony – co mi to dává? To, že vše mohu vidět na malém či velkém monitoru a prakticky se mohu spojit se všemi na celém světě. A co dále? A proč? Vždyť tady sedím před monitorem a nevím, co mám se sebou a s nimi dělat.“

A to je dobře. To nás přivede k hledání správné a skutečné odpovědi na otázku: „Proč to vše je?“

Otázka: Když se někdo zeptá na tuto otázku, nalezne odpověď?

Odpověď: Musí nalézt. Ne okamžitě, člověk bude trpět, hledat, ale to je správná cesta. Bude hledat odpověď o sobě samém! „Kde jsem já a moje místo na tomto světě?“ To je neobyčejné hledání a nalezení!

Otázka: Kde je tady štěstí?

Odpověď: Štěstí je v nalezení odpovědi. Najednou zjistí, že existuje určitá síla, taková myšlenka, která čeká na tuto otázku a je připravena na ni odpovědět. Toto je setkání, shledání se svým duchem.

Otázka: Uvědomí si člověk, že to byl právě tento duch, který ho přivedl k tomuto setkání?

Odpověď: Ano. A pak uvidí, pozná. Bude to jako odhalení světa – od počátku, od narození, až do konce a vše dohromady! Všechno bude jasné.

[#242016]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: