Odhalení emancipace žen

Poznámka: Novou knihu: „Princip Evy“ napsala populární televizní moderátorka Eva Herman. Pojednává o negativních důsledcích emancipace jako o kořenu mnohého zla a vyzývá ženy, aby se vrátily k ženskosti.

Odpověď: Není návratu! Nelze znovu vejít do stejného proudu historie! Kdepak jsou ty dívenky s copánky a v šatičkách, které ve 30. letech zpívaly píseň od Altermana. Romantika už není a nebude, roste sobectví, které to neumožňuje. Dnes už nepožadují manžela, ale Stvořitele!

Poznámka: Mnohé to může překvapit, ale aktivistky ženského hnutí nepodporují masově feministické myšlenky, spíše prastaré rodinné hodnoty, které věří, že nejdůležitějším úkolem by mělo být posílení rodiny.

Odpověď: Toto uvědomění již zčásti odhaluje, že bezohledná rovnost za každou cenu, je sklon ke zlu. Rozhodnutí je však nesprávné, protože návrat k minulému, rodinnému způsobu života, je nemožný. Přerostlo ho sobectví. Příroda (Stvořitel) nás postrkuje do nových vztahů mezi jednotlivci i v rodině. Podobné systému – společné duše, kde je všechno propojeno jako části jediného celku a každý vyplňuje výklenek, který mu příroda přidělila. Není to jako v našem světě, sice je možné pociťovat zde vlastní prostor, ale protože jsou všichni spojeni do jednoho organismu, tak každý cítí celý organismus. To je pochopení dokonalosti a věčnosti své existence v něm bez ohledu na živočišné, dočasné, umírající tělo.

[# 833]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: