Daily Archives: 11. 5. 2019

Príležitosť vystúpiť do Vyššieho sveta

Otázka: Čo môžem a čo sa musím naučiť, vzhľadom na to, že od Stvoriteľa ku mne prichádza priame spojenie? Ako Kabala odporúča študovať činy Stvoriteľa nad sebou?

Odpoveď: Kabala učí človeka, povzniesť sa nad sebou vierou vyššie rozumu.To je, nepostupovať súhlasne so svojím egoizmom a dostávať z hora duchovnú silu, aby som pracoval v dávaní: mimo seba, od seba.

To sa však uskutočňuje iba praktickou prácou v skupine a vzťahuje sa na mužov aj na ženy. Na ženy v menšom rozsahu ako na mužov, ale v zásade, všetci sa s ňou musia zaoberať.
Toto je jediná príležitosť vystúpiť do Vyššieho sveta.

Z lekcie v ruskom jazyku, 25. 11. 2018

[#241258]

Originální článek zde.