Jak si přiblížit Rabaše?

Otázka: Ba’al HaSulam je nám blízký, ale nijak se nemohu přiblížit Rabašovi. Jak to udělat?

Odpověď: Ba’al HaSulam je velký kabalista, který pochopil, zobecnil a systematizoval vědu kabalu. Ale my se zabýváme kabalou proto, abychom si ji osvojili ne jako vědu, ale jako cestu duchovního dosažení. A to jsou dvě různé věci, i když jsou vzájemně propojené.

Když chce člověk vstoupit do duchovního světa sám, pak je Ba’al HaSulam pro něho teoretikem. Nemůže vést člověka vpřed. Ale Rabaš nás vede vpřed, na každém kroku vysvětluje, kde jsme, co máme dělat, jak jednat, co je vzájemné působení ve skupině, se Stvořitelem, v sobě.

Dobře si pamatuji, jak napsal první článek, když seděl vedle mě na lavičce v parku. Dal jsem mu hliníkový papírek z cigaret a na jeho zadní stranu napsal malý článek – první z budoucí třídílné knihy.
Zpočátku jsem mu pokládal otázky a on na ně písemně odpovídal. Tak se zrodily jeho první články. A potom už psal sám.

Bez těchto článků bychom nemohli postupovat dopředu. Na každé ranní lekci hodinu a půl až dvě hodiny věnujeme článkům Rabaše, jen půl hodiny věnujeme nauce „Učení Deseti Sfirot“ a další půl hodinu článkům Ba’ala HaSulama.

Je nepochopitelné, jak lidé před Rabašem mohli ovládnout duchovní prostor, cítit ho v sobě, přejít na další stupeň. A právě to nás Rabaš učí, protože v tuto dobu sestupují na zem duše, které to již potřebují.

Rabaš – to je praktická dílna kabaly, Ba’al HaSulam je spíše teoretik kabaly.

Abychom si Rabaše přiblížili, musíme číst jeho články a poslouchat lekce. Všechny jsou v archivu, můžete je zdarma využívat, přístup je volný. Do toho!

[#243162]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: