Chléb s 0%-ty Malchut

Otázka: Proč Ba’al HaSulam a Rabaš tak důsledně dodržovali všechna omezení spojená se svátkem Pesach?

Odpověď: Pesach znamená únik z naší egoistické touhy pro sebe k touze po odevzdání. A to je nazýváno odchodem z Egypta, který symbolizuje veškerý náš zlý sklon, egoismus. A pozvednutí se nad ním – je odchod z Egypta.

Nejdříve to všechno musíme pocítit v duchovní podobě, a nikoliv v materiální. Existují tradice, které v tomto světě dodržujeme kvůli spojení materiální větve s duchovním kořenem.

V duchovních kořenech je to vyjádřeno v různých formách záměrů, v činech odevzdání, které musíme vykonávat, to znamená v činech odevzdání s altruistickým záměrem. Získání schopnosti odevzdávat se nazývá odchod z Egypta.

Když takto jednáme v duchovním světě, cítíme, které materiální větve v našem světě odpovídají těmto duchovním kořenům. Z toho důvodu si kabalisté stanovili materiální zvyky, jak je řečeno v Tóře, že se v této době musí jíst speciální „chudý chléb“ – maces – z nekynutého těsta.

Maces se liší od chleba tím, že neobsahuje kvasnice, nýbrž pouze vodu a mouku. Těsto se hněte po určitou dobu: 18 minut podle duchovních vlastností – 9 Sfirot Přímého a 9 Sfirot Odraženého světla bez Malchut. Vždyť Malchut „kvasí“ těsto. Proto používáme pouze 9 Sfirot bez Malchut, Přímé a Odražené světlo – celkem 18 Sfirot. A v našem světě to vychází na 18 minut.

Po dobu 18 minut je dovoleno držet mouku a vodu pohromadě, než dáme těsto do pece, což zastaví rozvoj spojení mezi nimi. Maces se vůbec nesolí, nepřidává se do něho ani žádné jiné koření – pouze mouka a voda.

Maces je sice také chléb, ale je z něho odstraněna Malchut. A proto kabalisté stanovili tento zvyk v souladu s materiální větví duchovního kořene. Všechny tyto symboly jsou připomínkou úniku z egoismu, pozvednutí se nad ním. Všechny tradice Pesachu pramení ze skutečnosti, že se v duchovních kořenech cítíme odtrženi od našeho egoismu, touhy přijímat potěšení, a přecházíme k touze po odevzdání.

Na materiálních činech není nic posvátného, jsou však důležité, protože mají vztah k duchovnímu kořenu. V duchovním světě jsou všichni povinni tyto činy vykonávat, ale v materiálním světě je někteří vykonávají, a jiní ne.

Z lekce „Otázky a odpovědi“, 3. 4. 2014

[# 131711]
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: