Svět jako sladěný orchestr

Otázka: Proč jsme všichni tak odlišní?

Odpověď: Všichni jsme součástí jednoho společného celku, ve kterém se vzájemně doplňujeme právě proto, že jsme tak odlišní, protikladní a rozporní. Vzájemné doplňování v nás musí odhalit všechny rozdíly mezi námi.

A pouze ve správném sjednocení, v tomto vzájemném propojení vytvoříme takovou ideální společnost, která nám z jedné strany umožní projevovat všechny protiklady a na druhé straně absolutní harmonickou souhru.
Všechny naše rozdíly budou spojeny vzájemnou láskou, budou se vzájemně ovlivňovat a všechny části budou pracovat jen ve prospěch ostatních, a proto bude možné jejich spojení.

Otázka: Na základě čeho můžeme dojít k této myšlence, když jsme tak odlišní?

Odpověď: V každém z nás je velká touha po naplnění světlem. Hledáme toto naplnění nejen mnoho let v tomto životě, ale i v minulých životech a v určitém bodu koloběhu života se zastavíme a začneme se zamýšlet do hloubky: Jak se mám realizovat.

Kdybychom byli stejní, byli bychom jak jeden, ale to není totéž. V našem světě můžeme vytvořit velké množství identických sklenic, ale v duchovním světě nic takového neexistuje. Nejsme identičtí. Vidíme to na lidech.

Právě díky našim rozdílům existuje takový světový „orchestr“. Zatím to není orchestr, nýbrž kakofonie. Ale pokud se všichni spojíme pod taktovkou zkušeného „dirigenta“, vznikne sladěný a skvělý orchestr.

[# 164394]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: