Daily Archives: 7. 4. 2019

Prečo je cesta k duchovnému odhaleniu taká dlhá?

Otázka: Prečo je obdobie prípravy k duchovnému odhaleniu také dlhé?

Odpoveď: Obdobie prípravy je skutočne veľmi dlhé. Môže trvať aj 20 aj 30 rokov, kým začnete prijímať a chápať odpovede.

Ale faktom je, že to nie je len čakanie na vlak, ako keby ste čakali na vlakovej stanici, ale vaša nepretržitá zmena, nepretržitá adaptácia k takému stavu, kedy začnete chápať skrytý Vyšší svet.

Preto celá vaša cesta závisí od hĺbky vašej duše. Čím je vyššia, tým je väčšia cesta, ktorá prebieha do prvého odhalenia duchovného sveta.

Z lekcie v ruštine, 25. 11. 2018

[#240612]

Originální článek zde.