Závislost na počítačových hrách

Otázka: Světová zdravotnická organizace zahrnula závislost na počítačových hrách do svého seznamu nemocí a poruch. Člověk je považován za závislého na hrách, pokud jim věnuje stále více a více času „do té míry, že hry mají přednost před ostatními životními zájmy“.

Co je základem skutečnosti, že se člověk přimyká ke hře natolik, že se stává jeho životem?

Odpověď: A co náš svět? – Také je to hra.
Jelikož není nic jiného, člověk nahrazuje jedno druhým. Přičemž hra, do níž vstupuje, se mu podřizuje, on se v ní nachází, dostává od ní zpětnou vazbu, má na ni vliv. Je to pro něho spektrum spojení, událostí a vzájemných vztahů, k nimž má nejblíže.

Aktivně se ve hře účastní! Lidé na hry utrácejí spoustu peněz a jsou v nich připraveni žít.

Otázka: Myslíte si, že je to nemoc?

Odpověď: Můj názor je, že jakákoliv záliba, pokud se neodklání od cíle stvoření, může mít svůj prostor ve volném čase. Zabírá-li však více času – je to již nemoc.

Otázka: Je možné tuto nemoc přemoci?

Odpověď: Nemyslím si, že by ji někdo odmítl dobrovolně. Protože nahrazení pohádkového světa reálným – je prostě jako si ukrást život.

Poznámka: A pro něho je život – hra…

Odpověď: Ve skutečnosti to není hra, ale jeho život! Ale vždyť náš život – je také jen hloupá hra.

Poznámka: Po celou dobu hovoříte jenom o jedné věci: toto všechno se pro člověka stane dětskými hrami pouze tehdy, když se pozvedne ke skutečnému smyslu života.

Odpověď: Všechno zanikne samo od sebe. Protože vyhlídka na odhalení pravého světa, na odhalení věčnosti a dokonalosti zastíní všechny hry, vše, co dnes má.

Otázka: Možná hry existují proto, aby ho k tomu popostrčily?

Odpověď: Nepřistrčí, jen prostě zpříjemní čas, dokud si lidstvo ještě neuvědomilo, v jakém beznadějném, konečném stavu se nachází.

Otázka: A kdy ten čas přijde?

Odpověď: Závisí to na dvou faktorech: když bude utrpení lidstva hodně velké a když se k němu budou moci přiblížit kabalisté a vysvětlit, oč běží.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 20. 6. 2018

[# 231630]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: