Co je svoboda

Otázka: Co je svoboda? Záleží na tom, v jaké části světa se člověk nachází?

Odpověď: Svoboda vůbec nezávisí na tom, v jaké době a na jakém místě se člověk nachází. Prostředí, ve kterém člověk žije, je mu dáno shůry, zevnitř.

Člověk si prostředí nevybírá, ani to v jaké společnosti se narodí, jakou výchovu dostane a jaké hodnoty si osvojí a jestli s nimi bude žít v souladu.

Svobodu lze interpretovat pouze podle jediné podmínky: Osvobození od mé egoistické povahy. V ničem jiném nemohu být svobodný.

Být osvobozen od své egoistické povahy znamená, že nechci žít podle vnitřních zákonů svého egoismu, ale chci žít pouze v souladu s lidskou společností, jen ve prospěch lidstva. Jinými slovy, pozvednu se nad svou egoistickou povahu ke společnému dobru všech – v tom je svoboda. A opravdu, zde mám svobodný život. Pozvedám se z egoistické úrovně života na altruistickou, žiji, ale současně cítím proudění věčnosti. Vnímám sebe sama dokonalým, věčným a svobodným.

Realizace těchto zákonů je samozřejmě zcela nezávislá na místě bydliště osoby, na národnosti a pohlaví. Záleží na člověku a na konfrontaci s jeho prvotní přirozeností.

Kulatý stůl nezávislých názorů. Berlín 9. 9. 2006

[235336]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: