Duchovná clona a peniaze

Otázka: V našom svete všetko riešia a všetko riadia peniaze.

Odpověď: Aj v duchovnom svete všetko riadia peniaze.

Peniaze sa v hebrejčine nazývajú „Kesef“ od slova „Kisuf“ – „pokrytie“. V hebrejčine názvy predmetov a javov nie sú náhodilé, ale vychádzajú z obsahu vlastností toho, čo sa deje.

Pokrytie egoizmu vlastnosťou dávania a lásky v takej miere, v akej to dokážete urobiť, obracia egoistickú vlastnosť prijímať na vlastnosť dávania. Takým spôsobom získate duchovný kapitál – odhaľujete Svetlo.

Preto sa duchovná clona nazýva „Kisuf“ („Kesef“) – a peniaze tiež, dokonca aj v každodennom živote. Naozaj neviem, ako k tomu došlo, ale hebrejčina je skutočným kabalistickým jazykom.

Z lekcie v ruskom jazyku, 25.11.2018

[242566]
Originální článek zde

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: