Daily Archives: 26. 3. 2019

Duchovná clona a peniaze

Otázka: V našom svete všetko riešia a všetko riadia peniaze.

Odpověď: Aj v duchovnom svete všetko riadia peniaze.

Peniaze sa v hebrejčine nazývajú „Kesef“ od slova „Kisuf“ – „pokrytie“. V hebrejčine názvy predmetov a javov nie sú náhodilé, ale vychádzajú z obsahu vlastností toho, čo sa deje.

(Pokračování textu…)