Je to zlé, keď nablízku nie je Stvoriteľ

Počas celého dňa je potrebné sledovať iba jednu myšlienku: „Nie je nikoho okrem Stvoriteľa, Dobrého a Tvoriaceho Dobro,“ po celý čas sa k nej vracať a snažiť sa ju udržiavať, aby ste nestratili príjemný pocit.

Ak je to pre nás nepríjemné, ak sa niečo nedarí v našom živote, je to znamenie toho, že sa Stvoriteľ vytratil z nášho zorného poľa.

Ak sú u mňa vyskytnú nejaké nepríjemnosti: zlé duševné stavy alebo zlá nálada, je to len preto, že v mojom živote nie je prítomný Stvoriteľ. Ak s Ním spojím všetky svoje stavy, musím sa cítiť skvele, cítiť komfort, svetlo nádeje, spojenie s pravou, večnou realitou. A to všetko je vďaka tomu, že som si spomenul na Stvoriteľa.

Avšak Stvoriteľ sa môže s nami hrať, posielať nám nepríjemné pocity, aby sme Ho začali hľadať a ospravedlňovať. On vopred vie, že sa nám Ho podarí ospravedlniť, a preto nám dáva také cvičenia.

Z lekcie na tému „Pokora“, 12.03.2019

[242823]
Originální článek zde

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: