Daily Archives: 24. 3. 2019

Je to zlé, keď nablízku nie je Stvoriteľ

Počas celého dňa je potrebné sledovať iba jednu myšlienku: „Nie je nikoho okrem Stvoriteľa, Dobrého a Tvoriaceho Dobro,“ po celý čas sa k nej vracať a snažiť sa ju udržiavať, aby ste nestratili príjemný pocit.

Ak je to pre nás nepríjemné, ak sa niečo nedarí v našom živote, je to znamenie toho, že sa Stvoriteľ vytratil z nášho zorného poľa.

(Pokračování textu…)