Bráni bohatstvo a chudoba v štúdiu kabaly

Otázka: Kedysi ste povedali, že Stvoriteľ poskytuje bohatstvo, aby od Seba oddialil človeka. Ale veď chudoba tiež vzďaľuje od duchovna, pretože všetky sily a myšlienky človeka sa sústreďujú na to, ako nakŕmiť seba a svoju rodinu. Bráni teda bohatstvo a chudoba v štúdiu kabaly?

Odpoveď: Nie. Všetko závisí od toho, ako sa človek – bez ohľadu na bohatstvo alebo biedu – stotožňuje s Vyšším riadením a chápe, že mu Stvoriteľ poskytuje práve to, čo je nevyhnutné pre jeho dušu.

A aj keď nechápem, prečo mi On dáva také podmienky ako bohatstvo alebo chudoba, ktoré mi v zásade bránia v mojom plynulom pohybe smerom k cieľu, ospravedlňujem to, pretože to prijímam od Stvoriteľa.

Navyše, z hľadiska koreňa mojej duše je to dôvodné, prirodzené a absolútne vyvážené.

Otázka: Takže keď to pochopím, zbavím sa neustálych myšlienok, kde získať peniaze?

Odpoveď: Nie. Staviam sa k tomu ako k duchovnej práci.

Z lekcie v ruskom jazyku, 25.11.2018

[#242578]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: