Odkiaľ pochádza číslo 600 000 duší?

Otázka: Šesťsto tisíc duší – je číslo prevzaté náhodne?

Odpoveď: Nie. Veda o Kabale je presná veda.

Číslo 600 000 pochádza zo štruktúry duchovného systému. Malchut (stvorenie), ktorý sa spojuje so Zair Anpinom (Stvoriteľom), spoznáva jeho šesť Sefirot, násobí sa pri tom na výšku rozdielu medzi nimi. Vychádza to šesťsto tisíc.

Vec je v tom, že existuje ešte aj ďalšie rozbíjanie do ľubovoľného požadovaného, množstva (počtu), pretože všetko závisí od riešenia našich pocitov, chápania, zjednotenia, spojenia, vzájomnej integrácie do seba.

Z lekcie v ruštine 16. 09. 2018

[#238932]

Originální článek zde 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: