Monthly Archives: Březen 2019

Prečo je nemožné dohovoriť sa so Stvoriteľom?

Otázka: Prečo je nemožné dohovoriť sa so Stvoriteľom?

Odpoveď: Záleží to od situácie. Vari chceš, aby On robil nejaké láskavosti alebo ústupky? To sa nestane!

Všetci sa nachádzame vo veľmi pevnom systéme vzájomných vzťahov. Tu nemôžu existovať prosby ako: „Urob mi, pre Teba to nie je ťažké! Prečo sa mi tak dlho vysmievaš? Pozri sa, ako trpím!“

(Pokračování textu…)

Právo na svobodu projevu

Otázka: Proč je tak důležité každému zaručit svobodu projevu, aby mohl vyjadřovat své názory a také svobodu vyznání včetně práva si zachovat svoji víru?

Odpověď: To není jeho názor ani jeho víra! Člověk nemá nic svého: je produktem výchovy, vzdělání a vlivu životního prostředí.

(Pokračování textu…)

Duchovná clona a peniaze

Otázka: V našom svete všetko riešia a všetko riadia peniaze.

Odpověď: Aj v duchovnom svete všetko riadia peniaze.

Peniaze sa v hebrejčine nazývajú „Kesef“ od slova „Kisuf“ – „pokrytie“. V hebrejčine názvy predmetov a javov nie sú náhodilé, ale vychádzajú z obsahu vlastností toho, čo sa deje.

(Pokračování textu…)

Prospěch z fyzického trestání dětí

Poznámka: Nedávno byly publikovány výsledky výzkumu dětí a rodičů, který byl prováděn v průběhu padesáti let. Během výzkumu bylo vyslechnuto 160 tisíc příběhů dětí.

Ukázalo se, že pokud rodiče děti tělesně trestají, pak se u dětí objevují problémy s duševním zdravím, stávají se agresivními a zaostávají jejich mentální schopnosti. (Pokračování textu…)

Je to zlé, keď nablízku nie je Stvoriteľ

Počas celého dňa je potrebné sledovať iba jednu myšlienku: „Nie je nikoho okrem Stvoriteľa, Dobrého a Tvoriaceho Dobro,“ po celý čas sa k nej vracať a snažiť sa ju udržiavať, aby ste nestratili príjemný pocit.

Ak je to pre nás nepríjemné, ak sa niečo nedarí v našom živote, je to znamenie toho, že sa Stvoriteľ vytratil z nášho zorného poľa.

(Pokračování textu…)

Soudy nad dušemi jsou vždy spravedlivé

Otázka: Proč pouze jeden student, Chajim Vital, pochopil učení ARIho a ostatní ne? Proč právě on?

Odpověď: Není možné vědět, proč to tak nahoře zařídili s dušemi. Ba’al HaSulam o sobě píše, že neví, proč byl poctěn takovou misí.
Je však třeba pochopit, že pouze našemu pozemskému pohledu se jeví, jako by byly duše vybrané a nedůležité „vedlejší“, protože se díváme z hlediska našeho egoismu.

Ale pokud se jedná o duchovní – neexistují tam žádné „velké“ a „malé“. Všechno je tam odměřováno podle odevzdávání a největší je ten, kdo dává nejvíce, ten, kdo všem slouží a je níže všech, slouží jim jako opora a základna.

Z lekce podle dopisu Ba’ala HaSulama, 15. 7. 2010 Originální článek zde

[17415]

 

Dětská tajemství pro dospělé

Je na čase poznat, co nám děti samy neřeknou.

(Pokračování textu…)

Odhaliť duchovný priestor

Otázka: Prečo zrazu možnosti človeka mu nedovoľujú vstúpiť do duchovného priestoru a rozvíjať sa v jeho vnútri?

Odpoveď: Nemá k tomu túžbu. A aj keď takú túžbu pocíti, nebude jeho. Je to živočíšny stav. Na základe protikladov musí človek v sebe rozvíjať správne duchovné túžby. Vtedy začne dosahovať vyššie stavy – a až tie budú skutočne jeho.

Otázka: Je možné, že sa už nachádzame v duchovnom priestore, a necítime ho?

Odpoveď: Áno, je to skutočne tak. Ale čo z toho? Veď aj tak duchovný priestor necítiš. A preto hovoríme o tom, ako ho odhaliť.

Z lekcie v ruskom jazyku, 09.12.2018

[241633 ]
Originální článek zde

Ba’al HaSulam. Šamati 37. Článek o svátku Purim

Rozeberme si smysl událostí, o kterých vypráví Megilat Ester:

  1. Je napsáno: „Po těchto událostech král Achašveróš povýšil Hamana.“ Co znamená: „po těchto událostech“? Poté, co Mordechaj zachránil Krále, nebylo by rozumné, aby Král povýšil Mordechaje? Proč je tedy řečeno, že povýšil Hamana?
  2. Když Ester říká králi: „Protože jsme prodáni, já a můj lid,“ ptá se Král: „Kdo to je a kde je ten, jenž se toho opovážil?“ Jako kdyby Král nic nevěděl, ale vždyť je napsáno, že řekl Hamanovi: „Toto stříbro je odevzdáno tobě a také lid, abys s ním naložil, jak se ti zlíbí.“ A ukazuje se, že Král věděl o prodeji .
  3. Co znamená: „jednali podle vůle každého“? Mudrci vysvětlují, že to znamená „podle vůle Mordechaje a Hamana“. Ale je známo, že tam, kde je napsáno „Král“, míní se tím Stvořitel, Pán světa. Ale jak je možné, aby Stvořitel plnil vůli hříšníka?
  4. Je napsáno: „A dozvěděl se Mordechaj o všem, co bylo učiněno,“ jako kdyby to věděl jen sám Mordechaj. Ale vždyť se předtím říká: „A město Šušan bylo ve zmatku,“ a ukazuje se, že o tom vědělo celé město Šušan.
  5. Je napsáno: „Protože je nařízení napsáno ve jménu Krále a zpečetěno královským prstenem, nelze ho zrušit.“ A jak mohlo být poté vydáno další nařízení, které zrušilo první?
  6. Proč je mudrci řečeno, že povinen je člověk se o svátku Purim opít do takové míry, aby nerozlišil prokletého Hamana od požehnaného Mordechaje?
  7. Je řečeno, že „pití probíhalo důstojně, jak se patří podle zákona.“ A co znamená: „podle zákona“? Rabi Chanan vysvětluje, že to znamená „podle zákona Tóry“. A zákon Tóry poukazuje na to, že jídlo musí převažovat nad pitím.

(Pokračování textu…)

Preobliekanie sa na Purim

Otázka: Prečo je zvykom preobliekať sa na Purim?

Odpoveď: Purim je odhalenie našich minulých stavov, pretože každý z nás je v skutočnosti zločinec! Obliekame sa do najrôznejších postáv: ako hriešnici aj ako spravodliví – na jednej strane do Hamana a Achašveróša a na druhej strane ako Mordechaj a Esther.

(Pokračování textu…)