Ptáte se? – Odpovídám … – 232

Otázka: Čo je kvalitatívna zložka žiadosti?

Odpověď: Pocit odmietania egoizmu ako svojho nepriateľa.

Otázka: Aký je to jav, keď človek v našej dobe náhle začne plynulo hovoriť hebrejsky, bez toho, aby sám poznal samotný preklad a dokonca aj v rýmoch? Kde v Tóre môžeme nájsť podobné situácie? Prekvapilo by vás to?

Odpověď: Nie, už som sa s tým stretol. To sa v ňom prejavuje vyššie svetlo. Mimochodom, už 50 rokov nemôžem ovládnuť hebrejčinu…

Otázka: Je možné dať do súvislosti mieru strachu (chvenia) tak, aby nepoškodila zväzok s priateľom, s veľkosťou chvenia pred Stvoriteľom?

Odpověď: To je to isté!

Originální článek zde.
[# 238350]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: