Jak vidět svět jiným?

Otázka: Co jsou to duchovní světy? Mohu tam dýchat, spát, jíst, narodit se, zemřít?

Odpověď: Jedná se již o stupně porozumění. Když začneme odkrývat následující stupně, postihujeme je v našich pocitech, cítíme, že se sami měníme: mění se naše vlastnosti, pocity, mechanismus analýzy, syntézy, schopnost zachytit vše ve svém okolí a sebe sama v něm.

Nemohu vidět svět jiným, pokud se sám nestanu jiným. A naopak, právě já, když sám sebe měním, stávám se jiným, ​​vidím jiný svět.

V materiálním světě existujeme uvnitř našich pěti smyslových orgánů a měníme pouze rozsah jejich vnímání: dále vidět, lépe slyšet atd. To, co vnímáme z našeho světa, jsou prakticky z 98% – vizuální vjemy, z 1,5% – vjemy sluchové a 0,5% zbývá na všechno ostatní.

Proto se kabala zaměřuje především na sluch a zrak. Sluch je světlo Chasadim a zrak je světlo Chochma. Vidím změněný svět pouze v míře, v jaké měním své nástroje vnímání.

Z lekce v ruském jazyce, 26. 8. 2018
Originální článek zde.
[# 238522]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: