Stvořitel – síla, objekt nebo vlastnost?

Otázka: Jak si správně představovat Stvořitele? Je to síla, objekt nebo vlastnost?

Odpověď: Je to síla a vlastnost, ale nikoliv objekt.
Můžeme hovořit o Stvořiteli jako o objektu, pouze pokud jde o stupně žebříku. Stvořitelem nazývám následující vyšší stupeň, protože mne při rozšiřování shora dolů zrodil. Pak jsem stvoření a vyšší stupeň je Stvořitel.

Ale to není to, co se rozumí pod původní silou, která zrodila všechno. Obvykle o ní ani nehovoříme, nebo o ní hovoříme jako o vlastnosti dávání a lásky, která se vůči nám z této síly projevuje. A co je výše než to, nevíme. Stejně jako dítě může hovořit o svých rodičích: „Jsou podle mne takoví a takoví,“ ale jací jsou ve skutečnosti, vyjádřit nemůže. Dokáže jen říci, jak je vnímá.

Otázka: To znamená, že se ve mně tato síla projevuje jako vlastnost?

Odpověď: Ano. Proto je Stvořitel nazýván „Bore“ („bo u re“) – „přijď“ a „viz“, vždyť když Ho dosahuješ, odhaluješ Ho v souladu se svými vlastnostmi.

Otázka: Mohu říci, že je Stvořitel síla?

Odpověď: Stvořitel je síla, která ti kreslí tento obrázek.

Z lekcí v ruském jazyce, 12. 8. 2018
Originální článek zde.
[# 237888]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: