Co řídí náš svět?

Otázka: Jak pochopit, že řízení materiálního světa pochází z úrovně duchovního světa? Co je určeno na úrovni duchovního světa a co se rozhoduje a je řízeno na naší úrovni?

Odpověď: Na úrovni hmotného světa není nic řízeno a nic se nerozhoduje.

Náš svět je plně řízen shůry. Naše myšlenky, touhy, činy, to nejlepší a nejhorší – vše, co si můžeme vymyslet a představit – sestupuje shůry. V tomto nemáme žádnou vinu či zásluhu!

Poznámka: V tomto případě si člověk může říci: „ Takže můžu spokojeně odpočívat, nic se ode mě neočekává, jsem veden, to je vše“.

Odpověď: Však vyzkoušejte. Kvůli tomu musíte být připojeni k vyššímu zdroji.

Poznámka: Ale to je strašné. Vždyť celý systém je falešný…

Odpověď: Celý systém našeho světa, o kterém si myslíme, že je výsledkem našich rozhodnutí a činností, je absolutně nepravdivý.

Otázka: Kdyby kabalisté byli soudci a prokurátoři, pak by nikdo nebyl odsouzen?

Odpověď: Nemůžeš nikoho odsoudit, když vidíš, že člověk je jen loutka, do které shůry sestupují myšlenky, touhy a činy .

Mnohokrát jsme hovořili o těchto „loutkách“, které hrají v našem světě. Jsou to nejen vlády států, ale i velcí lidé, o nichž se přímo říká: „ Jejich srdce je v rukou Stvořitele“. „V rukou Stvořitele“ je zcela odlišná úroveň. Stvořitel je zvolil, aby skrze ně vládl světu.

A každý člověk je důsledkem tohoto jediného duchovního pole, které se v nás stále více rozkrývá, což nás nutí pozvednout se a vědomě se zapojit do tohoto procesu.

Otázka: Z toho důvodu byli kabalisté v dávných dobách soudci?

Odpověď: Ano, v těch dobách nebyl ani jeden člověk odsouzen k vážnému trestu či k popravě.

Lidé byli vychováváni správně tak, aby mohli vládnout nad svým osudem tím, že se pozvedali k Vyššímu světu a spojovali se svým kořenem, ze kterého k nim sestupují všechny činy.

Pokud se člověk dopustil zločinu, znamenalo to, že se špatně spojil se svým kořenem a musí s ním navázat správný vztah, systém spojení.

Z lekce v jazyce ruském 20. 8. 2018
Originální článek zde.
[# 237265]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: