Také o štěstí

M. Laitman: Našel jsem cestu, která v člověku zcela jistě vyvolává nadšení a vede k odhalení Stvořitele. Jak jen to vyjádřit? Zahrnuje vše! Přitáhne nás, zachvátí, pozvedne a obklopí nás, zažíváš dobrodružství jako malé dítě, které neustále poznává svět.

O. Levi: Co je odhalení Stvořitele? Popište to ve formě pocitů.

M. Laitman: Člověk stále odhaluje temnotu a uvnitř ní světlo, pokaždé si klade otázku a vždy najde odpověď. Cítí chaos, zmatek, nenachází východisko, prožívá vnitřní rozpory a vše to vede k jedinému zdroji. „Není větší radosti než vyřešení pochybností“.

O. Levi: Takže člověk nachází řešení problémů?

M. Laitman: Ano, protože je to kli a světlo, tma a světlo, otázka a odpověď. A v míře pozvednutí člověka se rozdíl mezi těmito dvěma protichůdnými silami stává větší a jejich smír přináší velkou radost. Odtud pochází pocit štěstí.

O. Levi: Kde se setkávají dva protiklady?

M. Laitman: Setkávají se a vzájemně se doplňují v dokonalé harmonii.

O. Levi: Je to Vaše definice štěstí?

M. Laitman: Není to jen má definice štěstí. Studoval jsem ji v bio-kybernetice, hovoří o tom psychologie a lidská fyziologie, vidíme to na příkladu naší každodenní existence. Musíme cítit jak radost, tak smutek, jedno je nemožné bez druhého. Musíme se hádat a smířit se, nenávidět a milovat – jedno vždy doplňuje druhé.

Ale v kabale to dosahuje velikosti vesmíru, od kraje do kraje, od nekonečna k nekonečnu. A když k člověku přicházejí dvě takové ohromné síly a dávají mu vodítko k veškeré realitě a k veškerým vzájemným vztahům v ní, když jsou všechny polarity spojeny dohromady, naplňuje nás to (tak jsme uspořádáni), a proto je to tím pravým štěstím. Může to být na úrovni znalostí, na úrovni pocitů – na všech úrovních.

Z TV programu „Rungs of the Ladder“: Hapiness – 17. 7. 2018
Originál rozhovoru zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: