Je nutné napravit pozemský egoismus?

Otázka: Musíme-li napravit pozemský egoismus?

Odpověď: Na materiální úrovni musíme egoismus napravit běžnou výchovou. K tomu nepotřebujeme vyšší světlo.

Kabala nás nevybízí k tomu, abychom napravili pozemský egoismus, ale pouze to, co maří naše sjednocení.

Poznámka: Pokud se však pozemský egoismus nenapraví výchovou, nebude možné žít…

Odpověď: Nemožnost napravit ego tě povede k duchovnímu pozvednutí. Pokud bys mohl napravit svůj pozemský egoismus, netoužil bys vybřednout z materiálního života: byl bys spokojený a šťastný.

Proto nám Stvořitel neumožňuje plné napravení materiálního egoismu, nechtěl bys vůbec nic jiného.

Takovým způsobem tento život pohání člověka k uvědomění a hledání smyslu života.

Z lekce v ruském jazyce, 24. 06. 2018
Originální článek zde.
[# 235061]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: