Žili dinosauři?

Otázka: Z pohledu kabaly: Žili dinosauři nebo ne?

Odpověď: Z pohledu kabaly bylo vše, co se člověku jeví jako existující.

Ale to vše není vně člověka, ale v něm. Vně člověka není nic! Také dnes celý náš svět existuje jen ve mně.

Všichni žijeme v určitých podmínkách, v nich vnímáme vše, jakoby se dělo okolo nás. Ve skutečnosti to vnímáme v sobě, ačkoli se nám zdá, že se to děje mimo nás. Tak je uzpůsobeno naše vnímání.

Otázka: Proč to tak je?

Odpověď: Dokazuje to, že vnímání člověka je relativní. A jestli změní své touhy z egoistických na altruistické, uvidí nový svět, protože překročí hranice svého egoismu a pochopí skutečnou realitu.

Zatím se vnímání člověka kreslí v jeho egoismu. Jakmile se nad egem pozvedne, jeho realita se naprosto změní a uvidí, jak je tento svět iluzorní, smyšlený.

Poznámka: Ale vždy říkáte, že člověk bude stále cítit pevné, kapalné, plynné atd.

Odpověď: Ano, prozatím je – člověk, prozatím ho egoismus drží v pěti materiálních smyslových orgánech. Dokud bude cítit své biologické tělo, bude vnímat tuto vymyšlenou realitu.

Otázka: To znamená, že smrt je stav, kdy člověk přestává cítit své egoistické tělo?

Odpověď: Pokud egoismus zemře, tj. zkrátí se, zůstává pouze altruistická realita, ve které neexistuje smrt. Rozloučíš se jen s naším světem nikoli s vyšším. Jak říká Rabaš, je to stejné, jako když na konci pracovního dne odložíš košili a dáš ji do prádla – to je vše, pozemský život skončil.

Z lekce v jazyce ruském 6. 10. 2018
Originální článek zde.
[# 234939]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: