Pokrytectví nebo hra?

Otázka: Významnou součástí naší vnitřní práce je hra následujícího stavu. Směřujeme k němu, protože je pro nás velmi důležitý. Ale zároveň u lidí zapracují stereotypy, že je to pokrytectví, nepravda atd. Jak s tím pracovat?

Odpověď: Nepracujte s tím! Podívám se na tebe, přímo do očí a říkám: „Anatolii, ani si nemůžu představit, jak moc tě mám rád“.

To znamená, že hrajeme následující stav jako děti, které si hrají na dospělé a tím dospívají. Zároveň s touto hrou na sebe přitahujeme mohutné síly integrální, sjednocené přírody, která nás přivádí ke stejnému principu. Je to stejné jako u dětí. Touto hrou se přibližujeme k přírodě.

Dítě se učí automaticky, jako opice: ty uděláš – ono udělá. Tak proč my nemůžeme?

Vezměte si příklad z přírody, nejen od člověka a zvířat, ale z rostlinné přírody – vše je založeno na předvídání a usilování o další stav a proto všechno roste. Toto je vývoj každé buňky, usiluje o další stav.

Vychází to ze skutečnosti, že ACHAP vyššího byl v Galgaltě Einaim nižšího a takovým způsobem vše sestoupilo. Proto, když usiluji o následující stav, určuji ACHAP vyššího uvnitř své Galgalty ve-Einaim, tj. ve své vrchní části již objevím tento vyšší stav, jen se do něho snažím proniknout, je uvnitř mě!

Otázka: Nicméně, jaký mám mít postoj k tomu, co děláme, když v tom vidím pokrytectví?

Odpověď: Je to jako hra! Hrajeme! My všichni jsme herci. Snad můžu stisknut tlačítko „já miluji“ pokud Rabaš napsal: “skupinu musíme milovat, respektovat ji a anulovat se před ní, pocítit ji jako něco velikého“. To vše ještě není ve mně vepsáno. Ale pokud se takto snažím, ve výsledku tohle úsilí samo o sobě vyvolá buď okolní světlo, nebo onen následující vnitřní stav, který se již ve mně nachází. A začne nahrazovat můj současný stav. Jedná se o jednoduchý fyzický princip, zde neexistují žádné zázraky. Musíme to lidem znovu a znovu vysvětlit.

Nemáme jinou volbu. Vyžaduje to Stvořitel prostřednictvím tohoto světa, který nám On ukazuje. Jsme povinni přijmout tuto výzvu, tuto výjimečnou příležitost, která je každému z nás nabízena. Musíme ji využít, držet se pevně za ruce, sblížit se, obejmout se, propojit se srdcem a myslí a vyjít na následující úroveň existence.

Zejména v našem sjednocení mezi námi se odhalí Vyšší svět! Nezapomeňte na to, a pak se to, co jsme se teoreticky učili po mnoho let, v nás rozkryje. Já doufám, že Vás uvidím na této úrovni. Zkuste to!

Z lekce virtuálního kursu „Základy kabaly“ dne 7. dubna 2013
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: