Výchova člověka budoucnosti, č. 3

Otázka: Jak bude vypadat vztah mezi rodiči a dětmi v reformované společnosti budoucnosti, když v každém plane egoismus?
Odpověď: Neničíme náš egoismus, ale pouze se jej učíme správně používat. Egoismus je příroda, kterou nelze v žádném případě ničit.


Neničíme vůbec nic. Není to psychologie ani morálka, která násilně omezuje používání egoismu. Vždyť vidíme, že to nepomáhá, ale že to následně vede jen k větším explozím.

Kabala nabízí zcela jedinečnou metodiku ​​s využíváním Vyššího světla.
Pokud v malých skupinách (v desítkách) budeme ctít zákony Vyššího světa – světa Světla odevzdání a lásky – a budeme se snažit s nimi být v souladu, to znamená, že se zavážeme k sebe-anulování, jednotě, rovnosti a sjednocení ve středu našeho kruhu, pak cítíme, jak se v nás probouzí nová touha. Je to společná touha po sjednocení, odevzdání, kde cítíme novou realitu.

Pokud se v takových kurzech učí rodiče i děti, začnou si navzájem rozumět na nové úrovni spojení. Všichni si uvědomí, že člověk musí pracovat ve prospěch svého bližního navzdory svému egoismu.

A nikoliv proto, že je mezi nimi příbuzenský vztah jako u rodičů a dětí, ale proto, že díky správnému spojení se oba pozvedávají nad svou přirozeností a dostávají obrovskou odměnu, neboť přecházejí na novou úroveň existence.
Dítě může pocítit, že je s rodičem spojen krásným, ideálním vztahem. A rodič může pocítit věčnou a dokonalou existenci.

Otázka: A pokud je dítě ještě velmi malé, aby se mohlo učit?

Odpověď: V tom případě je potřeba ho učit pouze svým vlastním příkladem. Pokud dítě projeví svůj egoismus, je nutné mu ukázat, že nedostane to, co chce, ale dostane to, co pro něho rodič považuje za užitečné. A pochopí to pozoruhodně. Naše děti jsou velmi inteligentní ve všem, co se týká jejich egoismu.

Otázka: Jak je možné se přitom vyhnout konfliktu s dítětem?

Odpověď: Postupně pochopí, že to pochází z lásky.

Otázka: Být nad svým egoismem tudíž neznamená, že bude rodič měkký a příjemný?

Odpověď: Mudrci je řečeno, že „ten, kdo se pokouší potrestat dítě, nenávidí ho“. K dítěti by se mělo přistupovat ve „střední linii“: mezi soudem a milosrdenstvím. Musí to pocítit. A pak pocítí a pochopí, že se to dělá pro jeho dobro, proti zlu, které v něm plane.

Pokračování následuje…

Z 933. rozhovoru o novém životě, 14. 12. 2017
Originální článek zde.
[# 219707]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: