Výchova člověka budoucnosti, č. 2.

Otázka: Jak jedná rodič, který vychovává děti nad svým egoismem?

Odpověď: Rodič musí získat všechny zkušenosti na sobě samém, studovat kurzy integrálního vzdělávání, účastnit se seminářů, pracovat na sjednocení ve skupině. Tam pochopí, co se od něho požaduje jako od člověka a rodiče.
V podstatě se učí, jak máme navzdory celé naší zlé přirozenosti zorganizovat společnost, kde bude všem dobře. Od přírody jsme všichni špatní, tak co je potřeba dělat, abychom žili dobře a nesnědli navzájem? Do jaké míry můžeme upadnout do svého egoismu? Nebudeme čekat, až se lidé začnou navzájem vařit k obědu?

Vše závisí na objasnění a především je třeba učit rodiče. A potom tito rodiče přivedou své děti do stejných kruhů, kde se sami naučili, jak se správně spojit s ostatními. Mělo by se to stát národním programem a poté i globálním. Všem se stane jasné, že lidstvo nemá jiné východisko než získat nové vzdělání, díky kterému napravíme sami sebe.

Máme v sobě zlo, které nás mění na zlostná zvířata, nejhorší ze všech. Vždyť vlk žere jen proto, aby se nasytil, a jeho egoismus je omezen množstvím masa, které může sežrat. Člověk však ve svém egoismu omezen není a je připraven spolknout celý svět. Proto potřebujeme mnohem serióznější výchovu, než mají prostá zvířata. To si musí uvědomit každý, jinak svět zakončí svoji existenci.
Necháváme svým dětem špatné dědictví: rozdělenou společnost, stále více rostoucí nerovnost mezi lidmi, problémové oblasti na mapě, kam je nebezpečné přijet.

Svět se stává stále více ohrožující a člověk hledá bezpečné útočiště. A ještě důležitější je pro něho zajistit bezpečí pro své děti. Je možné, že nás uvědomění si zla současné společnosti donutí přijmout rozhodnutí o nutnosti změn.

Otázka: Egoistické požadavky syna ve mně samotném vyvolávají egoistickou reakci. Jak mohu reagovat novým způsobem, vně svého egoismu?

Odpověď: Je to velmi obtížné a vyžaduje to dlouhé učení, které v podstatě nikdy nekončí. Koneckonců, člověk se rodí egoistou a egoismus se v něm ozývá po celý život. Takže se musí celý svůj život zabývat tím, že napravuje vlastní.

Otázka: Znamená to, že se nebudu hněvat na děti, explodovat?

Odpověď: Nejde o učení se dobrým způsobům, jako má anglický gentleman. Člověk musí vědět, že když využívá svůj egoismus zvláštním způsobem ve prospěch druhých, pozvedává se na novou úroveň existence. A v tom se nachází velká odměna.

Navzdory planoucímu egoismu přeje druhým dobro namísto zla, a proto najednou začíná žít ve dvou světech. Uvnitř svého egoismu cítí tento svět, a ve svém pozvednutí nad egoismem k odevzdání a lásce k bližnímu cítí Vyšší svět, mimořádnou, vyšší existenci.

Pokračování následuje…

Z 933. rozhovoru o novém životě, 14. 12. 2017
Originální článek zde.
[# 219652]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: