Dalajláma, není vše jednoduché…

Poznámka: Dalajláma se podělil o tajemství štěstí. Řekl: „Člověk, který je vychován v materialistickém systému hodnot, bude chtít stále více a více. To nikomu nepřinese štěstí.

Štěstí přichází, když je mysl klidná a v duši je mír. Pokud se k ostatním chováte soucitně a s altruismem, pak ve Vás bude mnohem méně hněvu, závisti a konkurence, a štěstí – mnohem více“.

Odpověď: Má naprostou pravdu, ale jak to docílit?

Poznámka: V zásadě je jasné, kam Dalajláma směřuje: je to specifický pohled na svět, meditace…

Odpověď: Tato metoda je vhodná pro lidi s velmi malým egoismem, který se projevoval u lidstva před tisíci léty. Ale dnes se může používat jen v některých částech světa, tam může být nabídnuta a přijata.

Otázka: Jak docílit stavu štěstí?

Odpověď: Musíme předělat člověka, aby změnil svět, aby se svět nehonil za nesmyslnými cíly, a vše bylo v rovnováze s přírodou a v souladu s námi. To je možné, ale nikoliv metodou, kdy sedíme a cítíme se šťastní.

Otázka: Říkáte, že egoismus se rozvíjí, roste a nelze před ním utéct. Co dělat s egoismem, který roste a ubíjí mě?

Odpověď: Mnohokrát jsem o tom mluvil. Dokud lidem neukážeme, že tento výsledný stav vede ke zkáze, že existuje věčný a dokonalý stav, který můžeme docílit ještě v tomto světě, nyní, dnes – dokud lidstvo o tom nepřesvědčíme – nemůžeme dělat nic.

Otázka: Jak toho dosáhnout?

Odpověď: Pouze prací na sobě, abychom se dostali do takového stavu, kdy skutečně budeme příkladem správných mezilidských vztahů, nalezením štěstí a vyšší kvality mezi námi.

Otázka: Jaké by měly být naše vzájemné vztahy?

Odpověď: Vzájemná láska. O tom hovoří Dalajláma. Pouze to musíme docílit. Není to snadné. Musíme vynaložit obrovské úsilí a řídit se seriózní metodou, která spojuje nemožné s žádoucím.

Musíme se k tomu dopracovat? – Je to nutné. Je šance? – Je, těžká – ale je. Zde je nutné změnit povahu člověka, změnit člověka.

Otázka: Jak se mění povaha člověka?

Odpověď: Pouze vlivem vyšší síly. Našimi pokusy o sjednocení tuto sílu odhalujeme. Chceme, aby nás změnila. Ale jen ona! Avšak nikoliv tak: chci být dobrý – a už jsem dobrý.

Z TV programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 20. 6. 2018
Originální článek zde.
[# 232415]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: