Tajemství svátku Sukot

Fantastická historie

Od nepaměti se člověk snaží poznat neznámé. Hledáním Atlantidy, da Vinciho kódu, sněžného muže a mimozemšťanů se zabývají vědci a badatelé po celém světě. Vášeň pro poznání a vrozená zvědavost pozvedly člověka do vesmíru a přiměly jej sestoupit do hlubin oceánu.

Avšak, jak ukazuje praxe, nejtajemnější a nejpodivuhodnější se vždy nachází v naší těsné blízkosti. Často dokonce ani nositelé tajemství nemají ponětí, co se nachází v jejich rukou. To lze bez nadsázky připsat svátkům, které židovský národ každoročně oslavuje již po celá tisíciletí. Jedná se o fantastickou historii, jež je hodna ztvárnění světovou kinematografií: o tom, jak od nepaměti největší tajemství, které je zakódované v předpisech židovských svátků, dosáhlo svého adresáta – současné lidstvo.

Kdo to udělal

Málokdo ví, že židovské svátky založili – kabalisté – lidé, kteří se současně nacházeli ve dvou světech: materiálním a duchovním. Existuje mylná představa, že duchovní svět je druh nadpozemského světa se všemi příslušnými atributy, které k němu v takových případech náleží. Ve skutečnosti tomu tak není. Duchovní svět je prostor, kde vládne odevzdání a láska. Tyto vlastnosti jsou protikladné našim egoistickým, a proto duchovní svět nemůžeme cítit.

Za vším hledáním, touhou odhalit tajemství vesmíru, se skrývá nevědomá touha po ideálním duchovním stavu. Takto napravený, altruistický stav člověka se nazývá „duše“.

V duchovním prostoru jsou všechny duše v dokonalém stavu, sjednocené silou lásky. K tomuto stavu musí nakonec dospět celé lidstvo. Pro nás je to velmi těžko pochopitelné; je to téměř nemožné. Jak je možné se spojit nikoliv na základě síly strachu, zoufalství a falešných ideálů, ale síly lásky? Jak ???

__________________________________________________________

„Nebyl ani jediný pravý kabalista, který by neměl znalosti o podstatě všech věd světa, protože jsou všechny zahrnuty ve vědě kabale.“

– Ba’al HaSulam, „Věda kabala a její podstata“
____________________________________________________________________

Na druhou stranu, nepřímo, pod tlakem okolností, postupně k tomuto pochopení přicházíme a začínáme o tom přemýšlet. Kabala, starobylá a současně moderní věda, která je dnes tak populární, je přivolána, aby lidstvu pomohla se sjednotit, a pocítit tak dokonalý duchovní stav.

Svátek nazvaný Sukot symbolizuje jednu z etap na cestě k takovému stavu.

Zvláštní síla

Příprava na svátek Sukot začíná stavbou suky, zvláštního přístřešku, jehož hlavní součástí je střecha. Pro její zhotovení se používá odpad z humna a vinice. Pojem „odpad“ vyjadřuje náš pohrdavý postoj k duchovním, altruistickým hodnotám, jež jsou zcela v rozporu s naší egoistickou přirozeností.

Vytvoření suky a její zakrytí střechou znamená pozvednutí duchovních hodnot nad egoistické, na nejdůležitější v životě. Na postavení suky nemá jeden člověk dostatek síly. Je zapotřebí pomoc přátel a okolí. Proto je člověk na cestě k duchovnímu povinen takové prostředí vytvořit.

Střecha symbolizuje Masach, zvláštní sílu, kterou člověk obdrží k překonání svých vrozených egoistických vlastností. Od okamžiku získání Masach je člověk schopen se těšit z pocitu dokonalého duchovního stavu. To odpovídá pobytu člověka ve stínu střechy.

Doba naděje

Žijeme v neobyčejné době. Zároveň s neuvěřitelným technologickým pokrokem poprvé téměř současně pocítilo obrovské množství lidí zející duchovní prázdnotu. Kabalisté již v dávných dobách věděli, že se ocitneme v tomto stavu. Proto se národ Izraele stal nositelem ideje, metodiky předurčené k tomu, aby nás vyvedla z této bezvýchodné situace.

Ve skryté, latentní podobě se tato metodika nachází ve všech svatých knihách a zvycích židovského lidu a v otevřeném a přesném výkladu v kabalistických pramenech.

Není třeba pokračovat v hledání nejdůležitějších odpovědí v „Mariánském příkopu“ a v „černých dírách“. Jednodušší je prostě otevřít kabalistické knihy a ujistit se, že to podivuhodné bylo vždy blízko a my jsme o tom ani nevěděli.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: