Úryvky z ranní lekce 9. 9. 2018

Z lekce na téma „Roš HaŠana“

Měsíc Elul, Roš HaŠana, Den smíření (Jom Kipur), Těžké dny – všechny tyto stavy přicházejí proto, abychom ustanovili, odhalili a pocítili, že existuje jen jedna síla, která ovládá svět, a kromě ní nic není.

Tato Vyšší síla se nazývá Stvořitel a její vlastnost je k nám protikladná. Byli jsme původně stvořeni s opačnými vlastnostmi, abychom se stali stvořeními a mohli pocítit Stvořitele.

Cíl stvoření spočívá v tom, aby byla dosažena náprava: pociťovat velikost Stvořitele vzhledem ke svému egoizmu a zatoužit přijmout Jeho vlastnost dávat nad svou touhou se těšit, to znamená získat víru výše rozumu, odevzdávaní nad přijímáním, a tak se stát podobnými a totožnými se Stvořitelem.

Počátek nápravy je uvědomění si své původní přirozenosti, egoismu a zvrácenost jeho hodnot, a poté náprava na k Němu opačnou touhu po odevzdávání. Pokud odhalíme, s jakou přirozeností nás Stvořitel stvořil, a požadujeme, aby nám vládl namísto k Němu protikladné egoistické síly, znamená to, že projdeme měsíc Elul.

Jsme sami sobě soudci a vykonavatelé rozhodnutí soudu. Všechna tato práce měsíce Elul, v důsledku které přijímáme rozhodnutí, že naše jediná touha – je ustanovit nad sebou vládu Stvořitele –, aby On řídil naši mysl a srdce, což se nazývá vírou výše rozumu, a aby nás naplnil bez jakýchkoliv omezení z naší strany.

Pokud dospějeme k takovému rozhodnutí, znamená to, že jsme se dostali na začátek nového roku, k Roš HaŠana a korunujeme Stvořitele na krále nad celým světem, nad celou Malchut. Takto začínáme první stádium naší nápravy, která se nazývá „zárodek“.

Lekce z dopisu č. 76, Rabaš

Stát se zárodkem je možné pouze v případě, že se úplně anuluješ. Jinak se nemůžeš připojit k vyššímu. V tom spočívá stěžejní problém počátku těhotenství: zárodek se musí připojit k vyššímu jako cizí síla, která vstupuje do těla, do AChaPu vyššího, čili do dělohy, a tam může být absorbován za předpokladu, že sám sebe identifikuje s dělohou, s AChaPem vyššího.

AChaP vyššího chce dávat, ale je to jenom potenciální možnost, stav připravenosti a očekávání. Pokud do něho vejde touha, která naprosto anulovala sama sebe, pak se nula AChaPu vyššího a nula GE nižšího mohou navzájem spojit.

Každý se před druhým ze své strany anuluje, a právě proto se obě strany mohou vzájemně spojit. Embryo se nalepí na zvláštním místě stěny dělohy. A po prvním kontaktu se embryo může začít rozvíjet.

Nižší pozvedává své touhy k vyššímu a vyšší odpovídá na jeho prosby – tak se tvoří jejich správné spojení. Právě zásluhou vzájemného anulování mezi vyšším a nižším se rozvíjí nový život.

Z ranní lekce 9. 9. 2018

Originální článek zde.
[#233026]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: