Jak přání určují náš život

Stvořitel (touha potěšit) vytvořil stvoření – touhu po potěšení. On je „plus“ a vytvořil pro sebe „minus“ tak, aby nebylo jednoduché touhu postupně naplňovat a rozvíjet ji.

A zároveň tak, aby se stvoření mohlo naplnit všemi vlastnostmi Stvořitele, stát se Mu podobným, radovat se tomu, co On dává, chápat, od Koho to dostává a toužit to přijmout dřív, než Stvořitel toto naplnění dá.

Kromě toho, stvoření se musí naučit děkovat Stvořiteli. Ne proto, že by to Stvořitel potřeboval, ale díky tomu může stvoření ještě více rozšířit své možnosti naplnění. A tak neustále až do nekonečna.

Proto stav, kdy se stvoření samo rozvíjí, rozvíjí svou touhu, je naplněno Stvořitelem a ještě více touží a ještě více je naplněno – je nekonečnem. Takto se náhle projeví existování v neustálém věčném pohybu.

Tento pohyb narůstá, nekončí, neustává, nemizí a nezmenšuje se. Naopak, s každým vývojem naší touhy a jejího naplnění chceme více a ještě více jsme naplněni. A to vše není v množství, ale v kvalitě. Začínáme pronikat do hlubších tajemství vesmíru, do vztahu mezi různými vlastnostmi přírody a naprosto opačnými úrovněmi.

Nakonec přijdeme do stavu, kdy se naše vnímání stává věčným, nekonečným a dokonalým a my v něm plujeme. Do takového stavu musí přijít všechna stvoření, která začínají s malou egoistickou touhou a prostřednictvím neživé, rostlinné a živočišné přírody se vyvíjí v člověka, ve kterém se postupně probouzí touha k poznání vyšší síly.

To je velmi dlouhá perioda vývoje. Máme však štěstí, protože jsme propluli ohromným tokem vývoje přírody do pokolení, které může poznat, pochopit a odhalit, jak se vyvíjí, a podílet se na svém vývoji.

To znamená, že nebudeme mít jen potěšení jako živočichové nějakým malým potěšením a dokonce ani ne jako lidé – potěšení z bohatství, moci a znalostí – ale potěšení ve spojení s rozvíjejícími se silami, které se pozvednou z úrovně stvoření na úroveň Stvořitele. Máme velmi zajímavé období života a věčné dokonalé existence. Vchod do nové úrovně je před námi.

Originální článek zde.
[#232357]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: