Láska ke Stvořiteli – láska k vlastnosti dávání

Otázka: Existují nějaké příznaky, že se Stvořitel přibližuje?

Odpověď: Odpovězte sami, jak moc mezi sebou rozvíjíte tuto vlastnost a sílu. Stvořitele vytváříte vy, jak je řečeno: „Stvořili Mne“. Jen tak a ne jinak.

Poznámka: Na druhou stranu říkáte, že není v silách člověka toto přikázání vyplnit.

Odpověď: Když se my egoisté snažíme sjednotit, začneme prosit, aby se naše pokusy realizovaly, – tehdy se obracíme na Stvořitele. Ale to ještě není Stvořitel, ale jen vnější síla, která vytvářela egoismus. Proto, když si přejeme připodobnit se ji, můžeme tuto sílu přitáhnout ze strany egoismu.

Otázka: Co je „láska ke Stvořiteli“? Co přesně máme rádi? Vlastnost odevzdání nebo něco abstraktního?

Odpověď: Je to otázka lásky k vlastnosti dávání, je to stejné jako když v našem světě můžeme milovat, respektovat a povznášet jakoukoliv vlastnost, která existuje v přírodě, ve společnosti, v lidech. Lásku ke Stvořiteli chápeme jako lásku k bližnímu.

Otázka: Kde je hranice mezi láskou k bližnímu a láskou ke Stvořiteli na nejvyšší úrovni?

Odpověď: Když je určitý bližní jakoby rozmazaný, mizí, a místo něho vidíme Stvořitele. Ve skutečnosti je to totéž.

Otázka: Láska ke Stvořiteli a duchovní svět – je to totéž?

Odpověď: Duchovní svět je pole dávání a lásky. Náš svět je pole přijímání a nenávisti.

Svět – je silové pole: buď negativní (náš svět) nebo pozitivní (vyšší svět).

Dosažení lásky ke Stvořiteli – tím se má na mysli duchovní odhalení.

Originální článek zde.
[#232711]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: