Dlouhá cesta ke chvění

Otázka: Jaká fáze předchází chvění před Stvořitelem?

Odpověď: Od samého začátku člověk pracuje nad chvěním před Stvořitelem. Chvění se nazývá první přikázání.

Kdy začínáme pracovat ve chvění? To je dlouhá cesta – dokud nedosahujeme chvění, dokud nezačneme cítit, že jen toto nám chybí.

Jinými slovy, chvění – je pocit závislosti na Stvořiteli ve všem. Ale tato závislost přichází k člověku, který není jen třesoucí se strachem a jen prostě věří v to, co mu řekli, ale který to sám ověřil ve všem, co ho potkalo na jeho cestě, a vidí, že není schopen dosáhnout cíle, na jehož důležitosti tolik pracoval, že nyní od tohoto cíle nemůže uniknout a dostat ho z hlavy. A pak vidí, že vše závisí na získání správného postoje ke Stvořiteli.

Tento postoj musí dostat shůry v hotové podobě, chvění se v něm musí zrodit. A on neví, co představuje tato nádoba/kli. Nevíme, co je chvění. Možná si myslíme, že je to strach. Ale strach z čeho? Budu schopen přijmout cit Jeho lásky nebo ne?

To je velmi nereálný pocit v našem světě. Dokonce ani nevíme, že je to možné, tak daleko je to od nás.

Originální článek zde.
[#47290]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: