Efekt kabalistických knih

Otázka: Jak využívat sílu kabalistických knih?
Odpověď: Jde o to, že v samotné knize žádná zvláštní síla není. Je v člověku, který spojuje sám sebe s tím, co je napsáno, a snaží se dostat do vnitřní podstaty, čili do té duchovní úrovně, duchovní síly, již představují písmena a slova kabalistické knihy.

Například dvě slova: steak a Malchut. Vím, co je to steak, okamžitě cítím ve svých ústech jeho chuť, chápu, co to je, kdy jej potřebuji atd. Ale nevím, co je Malchut, tudíž je pro mě toto slovo jako tráva bez chuti, která nevyvolává žádné emoce.

Kabalistické knihy jsou psány způsobem klíče, takovým jazykem a takovými termíny, které v nás neprobouzejí žádné myšlenky a pocity.

Jak se s nimi spojit? Vždyť nám objasňují Vyšší svět, systém, jak jsme řízeni, a náš osud. V tomto případě je třeba udělat to, co říkají kabalisté. A oni nám doporučují, abychom vytvořili spojení mezi deseti lidmi a závazně se učili společně v kruhu.

Když studujeme kabalistické knihy, musíme k sobě navzájem cítit přiblížení, aby se shodovaly naše touhy a myšlenky, aby se každý před svými přáteli anuloval, a všichni se cítili jako jeden celek – to znamená, že bychom se měli stát podobnými vyššímu Zdroji, nakolik je to jen možné v našem materiálním světě.

V tom případě budeme podobní Vyššímu světlu, protože je – jedno jediné. A tehdy nám bude svítit v míře našeho úsilí.

Otázka: Na jedné straně říkáme, že kabala není mystika. Ale cožpak přitahování Světla – není něco mystického?
Odpověď: V čem je zde mystika? Jsem fyzické tělo a disponuji určitými silami přitažlivosti, odporu a odpudivosti. To není mystika, ale fyzická činnost.

Otázka: Jak se projevuje, že na nás kniha působí?
Odpověď: Nepůsobí na vás kniha, nýbrž vaše společná touha. Pocítíte to podle tepla k přátelům, podle toho, jak mezi vámi vzniká jakási společná síla, která vás spojuje. Začnete cítit, že kabalistické texty hovoří o splynutí, spojení vlastností Biny a Malchut a o jejich vzájemném ovlivňování.

Z lekce v ruském jazyce 7. 2. 2016
Originální článek zde.
[# 181105]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: