Máme ochranu Shora? Část 4.

Otázka: Jestliže nás příroda ve všem řídí a plní svůj program, k jakému cíli nás vede?

Odpověď: Příroda se snaží přivést každou svoji část a všechny společně k uvědomění síly, která řídí celý systém a rozvíjí stvoření. Vše, co se s námi v životě děje, je zaměřeno na to, abychom byli postrčeni k uvědomění a odhalení vyšší síly, Stvořitele.

Neživé, rostlinné a živočišné říše nedisponují svobodnou vůlí, jsou včleněny do člověka, pozvedávají se a klesají s ním v odhalování tohoto systému. Člověk vykonává práci za veškeré Stvoření. Vždyť se všechny části přírody nacházejí ve stejném systému, avšak rostliny a živočichové – jsou na nižší a primitivnější úrovni ve srovnání s člověkem, a proto jsou v něm primárně začleněny.

Vyšší síla vede člověka skrze stavy a v souladu s procesem rozvoje. Nakonec ho dovede k místu studia, knihám, učitelům. Ti lidé, kteří již k takovému studiu dozráli, získají učitele, pod jehož vedením se mohou nadále rozvíjet již na dalším stupni postihování vyššího systému a vyšší síly.

Z 818. besedy o novém životě, 26. 1. 2017
Originální článek zde[# 204708]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: