Jak nepoužívat přání?

Otázka: Co znamená „nepoužívat přání“?

Odpověď: Nepoužívat přání znamená, že ho nechci používat, a nikoliv pouze to, že sám sebe zadržuji, „zakrývám si ústa“.

Řekněme, že mi lékaři zakázali jíst sladké. Proto se omezuji, i když ho jíst velmi chci.

Avšak v duchovním „nevyužívání přání“ znamená, že v sobě najdu síly, které převažují nad tímto přáním a jsou pro mě důležitější, proto nechci přání používat. V opačném případě je toto rozhodnutí bezcenné.

To znamená, že i kdyby mi lékaři náhle dovolili jíst sladké, nevyužiji toho. Neznamená to, že nechci, prostě toto přání nepoužívám.

Je to těžké vysvětlit, protože ve hmotném světě takové propočty neděláme, všechny propočty vycházejí z jednoho úhlu pohledu, jaké potěšení je důležitější.

Ale v duchovním je veden propočet ve dvou dimenzích – já a Stvořitel, kdo je důležitější? Nad každým přáním, které nechci používat, musím najít důležitost Stvořitele, kvůli níž nevyužívám přání.

Jak to udělám? Požádám o odhalení Stvořitele, požádám Ho o sílu, abych nepoužíval přání. Potom ve světle Stvořitele, které se mi odhaluje, se budu schopen udržet nad přáním. Mám přání, ale pozvedávám se nad ním a nechci ho používat.

Ale pokud světlo Stvořitele přestane svítit, okamžitě spadnu zpět do svého přání a chci ho používat bez veškerých zábran.

Tomu se říká, že ke mně přichází světlo, které se vrací ke zdroji. Je jako magnet, který mě drží ve vzduchu. A tak jsem v duchovním – pouze zásluhou světla, které se vrací ke zdroji.

Svítí mi a přitahuje mne. A tehdy se moje touha po potěšení podrobí a já jsem schopen být nad ní. To znamená „nepoužívat přání“. Mám touhu, ale nepoužívám ji.

V našem světě obvykle provádíme propočty na základě účelnosti – například bych měl zhubnout, proto nejím. Nebo se obávám trestu, a tak zadržuji sám sebe a nepoužívám přání.

V duchovním nepoužívám přání pouze z jediného důvodu – velikosti Stvořitele. A proto převracím svoje přání z přijímání na odevzdání.

Originální článek zde. [#8796]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: