Iluze našeho světa

Otázka: Má válka duchovní kořen?
Odpověď: V našem světě není vůbec nic, co by nemělo duchovní kořen, jinak by tento jev nebo objekt neexistoval. Sily, které sestupují z duchovního světa, z vyššího systému řízení a spojení sil, se postupně zhmotnily a vytvořily všechny druhy předmětů v našem světě.

Proto, jak je řečeno: „V našem světě není ani jediné stéblo trávy, nad nímž by nebyla síla nahoře, která ho bije a nutí ho růst.“ To je jisté.

Vyšší síly, které sestupují ze světa Nekonečna skrze světy Adam Kadmon, Acilut, Bri’a, Jecira a Asija, přicházejí do našeho světa a materializují se zde.

Ale pokud hovoříme o vyšším kořenu, jde-li o jeho větve v našem světě, je velmi obtížné něco vysvětlit, protože je tento systém naprosto nepřehledný. Například, jak lze přirovnat sklo nebo ruku člověka k vyšším objektům?

Kromě toho v našem světě žádné takové objekty neexistují! Jsou to všechno jen síly, které je zobrazují v našem vědomí, v našich pocitech. A nám se zdá, že to jsou hmotné objekty. Je to iluze.

Z lekcí v ruském jazyce, 9. 7. 2017 [# 215154] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: