Kde jsou vaše myšlenky…

Poznámka: Je řečeno, že člověk se nachází tam, kde jsou jeho myšlenky.
Odpověď: Je to zcela přirozené, protože místo je myšlenka člověka – jeho mysl, jeho touha. V Kabale není žádné fyzické místo, ve kterém, jak se nám zdá, dnes existujeme. To je absolutní iluze!

Otázka: Co jsem potom „já“?
Odpověď: To je také iluze. Shromáždění krátkých vln, které formují iluzi našeho těla, naší mysli. Není to nic více. V současnosti nejsou Kabalisté jediní, kteří o tom diskutují. Vědci o tom hovoří také. V minulosti mohli být Kabalisté obviňováni z kacířství a ignorace, což bylo důvodem, proč žili skrytě.

Pokud otevřeme Kabalistické zdroje 2 000 až 3000 let staré, objevíme spisy, které uvádějí, že náš svět je absolutní iluze. V našem světě není nic, ani elementární částice, pouze vlny a všechno co vidíme okolo nás je nám prezentováno v našem vnitřním vnímání. Studujeme toto téma Vnímání reality.

Člověk, který odhalí duchovní svět, začíná dosahovat toho, že se všechno nachází uvnitř něho, uvnitř jeho vědomí, protože není nic jiného než vědomí. Všechny obrazy, které údajně existují v naší realitě, jsou pro nás vykresleny v naší mysli.

Originální článek zde. [225134]
From the Kabbalah Lesson in Russian 11/26/17

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: