Jak začít slyšet, co říká učitel

Není možné správně postupovat kupředu, pokud se řídíš svým vlastním názorem, neboť jsi zcela pohlcen tímto světem.

Můžeš růst pouze tehdy, když si zpřístupníš dva jasné názory: uslyšíš svůj vlastní názor i názor učitele, pochopíš rozdíl mezi nimi, budeš je navzájem porovnávat, abys potom vždy postupoval vírou výše rozumu a přijal stanovisko učitele.Takže musíš nestále vybírat a postupovat tak, abys upřednostňoval názor učitele před svým názorem, bez ohledu na svůj egoismus, který stále víc a více roste, ani na všechny svoje vnitřní pochybnosti a konflikty. Navzdory zdánlivě zřejmým skutečnostem a zdravé logice, která ti říká, že nepostupuješ podle svého vědomí, ale níže nebo výše svého rozumu.

Pokud se člověk dokáže vypořádat se všemi těmito problémy, může postupovat vpřed. A pokud ne, pak nemá šanci na úspěch. A proto dosahují duchovního světa jen jednotlivci.

Aby mohl být takový vnitřní boj překonán a bylo možné vždy postupovat proti své vlastní logice, je zapotřebí podpora skupiny, v níž je stále posilována autorita učitele. To znamená, že je nutné se před skupinou sklonit, získat od ní síly ke zdolání vlastního názoru a k přijetí názoru učitele.

Zde se již účastní práce tři: člověk, učitel a skupina. A to vše je nezbytné pouze proto, aby bylo dosaženo odhalení Stvořitele (který se může odkrýt i z protikladné strany) a aby se názor učitele a názor Stvořitele spojily do jednoho názoru. A pak bude člověk moci kráčet vpřed, neboť si uvědomí, že skupina a učitel jsou ve vztahu k němu zástupci Stvořitele. Takže si potřebuje objasňovat všechny své názory, hodnocení a volby – pouze vzhledem k nim.

Pokud budeš mít štěstí, uděláš to a budeš postupovat kupředu. A pokud ne, dokonce ani nepocítíš, že si nevybíráš správně a nepostupuješ správným směrem. Nebudeš mít žádné měřítko, kterým bys to mohl změřit.

Kdy „slova vycházející ze srdce vstoupí do srdce“? Pokud správně určíš svůj názor ve vztahu k názoru učitele, začneš slyšet, co učitel říká.

Z lekce o článku z knihy „Šamati“, 25. 5. 2011

[#43945] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: