Může moudrost Kabaly člověka zachránit před depresí?

Otázka: Může mě síla Světla, která je vlastní moudrosti Kabaly, zachránit před depresí?

Odpověď: Pokud vaše deprese existuje fyziologicky, v důsledku nedostatku určitých chemických látek, pak je potřeba tyto chemikálie přidat. Dnes je to rozšířený jev.

Pokud však deprese pochází z vnitřní nerovnováhy, pak jsem si jist, že může být napravena moudrostí Kabaly. Člověk se přesune do nového systému rovnováhy. Začíná vyvažovat pozitivní a negativní systémy.

Potřebuje správně prostředí, které ho podporuje a učitele, který vysvětluje, jak je možné dosáhnout správného smíšení pozitivních a negativních vlastností. Je na něm, aby učiteli naslouchal a realizoval jeho doporučení.

Metoda Kabaly vyzdvihuje člověka nad všechny problémy. Moudrost Kabaly ale i zdůrazňuje, že problémy budou i přesto a objeví se i nové problémy, které člověk bude muset vyvážit pravou linií.

Otázka: Zdá se, že tento problém je v zásadě psychologický?

Odpověď: Všechny problémy jsou psychologické. Pokud člověk přijímá neustále pro sebe, pak je v zásadě omezen a nemůže se potěšit.

Otázka: Moudrost Kabaly nabízí nový vzorec pro potěšení, kterým je odevzdání. Pokud budu neustále přemýšlet o druhých a odevzdávat, budu pak šťastný?

Odpověď: Je třeba dosáhnout stavu, kdy se těšíme z odevzdání. Pokud ale takovou příležitost máte, pak bude vaše štěstí opravdu bez hranic. Můžete odevzdávat kolik chcete a současně si to užívat. V tomto případě je vnímání štěstí samo o sobě správné. Je to jako matka, která chce dát všechno svému dítěti.

Pokud je člověk ve správné skupině, pak prostřednictvím vzájemného odevzdání jeden druhému začnou cítit nejen štěstí a duchovní vzestup, ale také objeví, že se Stvořitel nachází mezi nimi.

[223341] From the Kabbalah Lesson in Russian 12/17/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: