Klid je nechtěný

Otázka: Na čem záleží, abychom měli v duši klid a harmonii?

Odpověď: Klid a harmonie – to není dobrý stav pro kabalistu

Ačkoliv se podle myšlenky stvoření o to snažíme, v člověku, který směřuje k nejvyššímu cíli, vyvolává klid pocit neúprosného znechucení. Takže nesmíme přemýšlet o klidu.

Člověk prochází různými stavy. Přesto se nemáme snažit o klid, ale o správný pohyb směrem k cíli, který nám dává stále více nových a nových dojmů, naplnění.

Otázka: Ale Stvořitel je vždy v klidu. Jaký odpočinek máme na mysli?

Odpověď: Ve skutečnosti je Stvořitel či Vyšší světlo v dokonalém pokoji. Faktem je, že On se nemění a chová se ke všem s nekonečnou láskou. Neustálý pohyb, kromě zrychlení a změn se také nazývá klidem.

Pokud je tělo ve stavu přímočarého pohybu, znamená, že se nemění, že je ve stavu klidu – a nepůsobí na něho žádná síla, která se snaží ho zpomalit, nebo změnit. Totéž platí i zde.

Kabalisté se snaží neustále postupovat dopředu, měnit se, naplňovat se, zesilovat svoje zrychlení a proto je klid nechtěný.

V kabale se postup vpřed bez zrychlení nepovažuje za postup. Můžete chodit na lekce, něco dělat rok co rok, – nebude to považováno za postup. Musíte se snažit sami sebe urychleně posunout vpřed.

226312 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed