Etapy probuzení bodu v srdci, č. 10 – Rozpustit se ve všech

Otázka: Pro člověka je velmi obtížné se odpojit od konceptu „já“, tj. od svého těla, identifikovaného s egoismem. Jaké je „já“ kabalisty?

Odpověď: „Já“ – je ta bývalá část, kterou jsem považoval za svou a která ze mě „vyšla“ a rozplynula se v ostatních – vně mě, a já ji nyní cítím jako své „já“. Navíc cítím jako sebe sama každého, v kom jsem se rozpustil.

To je můj nový egoismus, který se postupně šíří do celé společnosti, celého vesmíru, do světa Nekonečna.

Nepracuji proto, abych naplnil jen sám sebe, maličkého, jakým jsem byl dříve, nýbrž sebe, jakým jsem dnes. Cítím tento stav jako své nové „já“. Proč není nazýván egoismem? Abychom si ho nepletli s minulým stavem.

Otázka: V našem rozhovoru stále zaznívá slovo „naplnění“, kde je zde „odevzdávání“?

Odpověď: Skutečnost, že naplňuji společnost nad svým předchozím egoismem, je odevzdávání, tj. zdánlivé odevzdávání. Ve skutečnosti se věda kabala nazývá vědou o přijímání. A právě zde se skrývá tajemství.

Otázka: Připusťme, že jsme celou dobu pracovali pro egoismus, rozšířili jej na celou společnost a začali ji naplňovat. Kde se v tomto schématu nachází bod v srdci?

Odpověď: Bod v srdci se rozrostl do stavu, který k sobě mohu připojit shora a říci: „Je tím, co se nachází v druhých lidech, vně mne. Bod v srdci se do nich jakoby rozšířil, zaplavil je mým vztahem – vlastnostmi odevzdání a lásky.“.

Samozřejmě to můžete nazvat egoismem. Ale toto je vyšší egoismus, který se vzhledem k našemu současnému stavu nazývá odevzdáváním. Ve skutečnosti to lze velmi obtížně popsat pozemskými slovy, ale je to tak.

Otázka: Co se s bodem v srdci stane?

Odpověď: Roztírá se na všechno. Například, když chtějí pekaři něco upéct, rozetřou olej na pánev, umístí na ni pečivo a vloží ji do trouby. Bod v srdci může být srovnán s kapkou oleje, kterou nyní roztíráte po celé pánvi.

Otázka: Je náš bývalý egoismus těsto nebo pánev?

Odpověď: Vůbec jej nepoužíváme, protože je to egoismus živočišné úrovně. Pracuji s přáním ostatních. Přede mnou je tisíc lidí a já používám jejich touhy jako pánev, na kterou roztírám svůj bod v srdci, a vnímám je jako sám sebe – „Miluj bližního svého jako sebe samého“ – a naplňuji je. Existuji jenom kvůli tomu.

Otázka: Řekněme, že jsem se s bodem v srdci oddělil od egoismu, zkrátil jsem ho, pečuji o něho, pracuji s ním. Kde dojde k přerodu egoismu?

Odpověď: Egoismus nikam nezmizí, zůstává ve mně. S jeho pomocí pokračuji v anti-egoistickém chování ke všem.

Existuji v tomto světě a současně vnímám svět vně sebe, a ten se pro mne stává tím nejdůležitějším.

Tělo může zemřít, ale ego je věčná materie. Neexistuje nic jiného kromě touhy se těšit, touhy přijímat, která existuje v každé materii na jakékoliv úrovni – v našem i v duchovním světě. S jinými fyzickými parametry nepracuji.

Když začnu pracovat s touhou někoho jiného, ​​nepřenáším na něho svůj egoismus, ale začínám k sobě připojovat jeho touhy, abych je naplnil. Bod v srdci mě pobízí k vystoupení ze sebe samého.

Pokračování následuje …
Z televizního programu „Poslední pokolení“, 14. srpna 2017
23.12.2017, 20:00 [# 217801]
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: