Duchovní vývoj

Moudrost Kabaly definuje pořadí změn, které nastanou v našem přání se potěšit, se záměrem přijímat nebo odevzdávat. Touha potěšit se je naší přirozeností a záměr záleží na člověku. Změna touhy a změna záměru se nazývá duchovním pohybem.

Moudrost Kabaly hovoří pouze o takovém pohybu. Neměli bychom ho však zaměňovat s pohybem, který pozorujeme v tomto světě. Tento svět je iluzorní s imaginárními pohyby a obrazy. A v tom je celá potíž. Oddělit vnější vlivy zahrnující i celou psychologii a začít rozeznávat změny, které se v nás dějí jako výsledek našich vnitřních duchovních posunů.

Vstup do prvního duchovního stupně (embryo) neznamená přesunutí se z místa, kde se nacházíte, ale podstoupení požadovaného počtu změn. Otázka je: „Co v nás z dřívějška zůstává v průběhu přechodu z jednoho stavu do druhého?“ Nejedná se o pohyb, jako kdybychom seděli v autě a někam jeli. Při duchovním pohybu měním sám sebe a tím postupně dosahuji stavu duchovního embrya.

Proto musíme zkontrolovat sami sebe. K jakým změnám došlo a kvůli čemu? Vedou nás ke vstupu do duchovního světa? Stávám se novým člověkem každý den? Co ze včerejška ze mě zbylo? Mohu říci, že jsem se posunul o krok dopředu? Jaké další kroky musím podniknout, abych dosáhl stavu duchovního zárodku?

Kabalista musí být velmi citlivý ke změnám, které se v něm odehrávají. Všechno, co jsem cítil a co jsem si myslel včera, ve mně nemizí jako v běžném člověku, ale kompletně změní můj základ pro nové myšlenky a touhy. Je možné říci, že jsem každý den novým člověkem.

Stejně jako had svléká svoji kůži, i my potřebujeme změnit naše touhy, záměry a chování, abychom dosáhli prvního duchovního stupně – toužili po něm, vynakládali úsilí k jeho dosažení a očekávali, že ho dosáhneme v následujícím okamžiku.

A pokud se neodhalí, potom jsem přinejmenším dosáhl dalšího stupně směrem k němu, udělal jsem další změnu v sobě a jsem okamžitě připraven pro nové změny. Touto cestou postupuji nezbytným počtem změn, dokud nedosáhnu stupně duchovního embrya.

[220048]
From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 01/15/18, Lesson on the Topic: “Entering the Ibur,” (Prep For World Convention 2018)
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: