Od Darování Tóry do jejího přijetí

Otázka: Proč je Šavuot nazýván svátkem Darování Tóry, a ne přijetí Tóry?

Odpověď: Darování Tóry nastává, když dospějeme k tomu, že pro ni máme potřebu. Jedná se o světlo, o darování Shora, a nikoliv o přijetí zdola.

Dokud člověk neobdrží Tóru, není svobodný. Po darování Tóry a dále začneme získávat vlastnost Biny, svobodu. Je to svoboda od vlastního egoismu, touhy se těšit ve svůj prospěch. A pak můžeme říci, že již pracujeme na přijetí Tóry.

Ale tento den, když nemáme vlastní volbu, jsme pod tlakem trestů Faraóna a všech neštěstí, která nás přivedla k hoře Sinaj a souhlasíme s přijetím záruky, stále ještě nemáme silnou touhu. Je to zatím jenom darování Tóry, která nám je dána Shora.

Přijetí Tóry začíná, když přistoupíme k její realizaci: nejprve ve světle Chasadim, v odevzdávání pro odevzdání, když napravujeme přání Galgalta-Ejnajim na všech úrovních, a potom i přání AChaPu.

Když napravíme touhy AChaPu, je to již považováno za skutečné přijetí Tóry, neboť tam plnou silou pracuje světlo, které se vrací ke Zdroji.

Z lekce o článku z knihy „Šamati“, 06/03/2014 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: