Nedokonalost neexistuje

Otázka: Jak a proč se v dokonalosti zrodila nedokonalost?

Odpověď: Ve skutečnosti nedokonalost neexistuje. Neexistuje náš svět, my neexistujeme a neexistuje nedokonalost. Existujeme pouze ve své iluzorní představivosti, abychom pomocí ní dosáhli dokonalosti – Stvořitele.

Stvořitel speciálně vytvořil takový obraz, ve kterém jakoby existujeme, náš svět a celý vesmír. Kniha Zohar nazývá tento stav snem. Protože dokud se neprobudíme a neodhalíme vyšší svět, přebýváme jako ve snu.

Otázka: Vidí Stvořitel tento obraz světa?

Odpověď: O Stvořiteli můžeme hovořit pouze jako o vlastnosti. Nemůžeme tedy říct, že nás „vidí“, protože takto se hovoří o něčem přesně určeném, o nějakém objektu, ale nikoliv o vlastnosti.

Je těžké si to všechno představit, protože neexistujeme tak, jak se nám to jeví. Nacházíme se uvnitř vlastnosti, která se nazývá Stvořitelem.

Z lekce na jazyce ruském 21.1.2018 [#226165]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: