Etapy probuzení bodu v srdci, č. 6 – Dvě úrovně rozvoje


Otázka: Četl jsem sci-fi příběh o tom, že se z celého lidstva může zformovat skupina lidí, která má schopnost dosáhnout vyšší úrovně rozvoje.

A zde vzniká nesoulad: co by měl dělat zbytek lidstva? S malou skupinou je vše jasné: sama příroda a samotný systém se postarají o to, aby byl nový model chování předán jako program celému zbytku lidstva.

Odpověď: Jak je možné předat nový model chování nižší úrovni, když jsou na vrcholu zcela odlišné zákony – anti-egoistické, všeobecné, integrální? Jak je možné umístit čtverec do kruhu? Proto se musí celé lidstvo na tuto úroveň pozvednout.

Když určitá skupina lidí mezi sebou vytvoří vyšší úroveň, postupně začnou ovlivňovat nižší úroveň tak, že se k nim začne pozvedávat.

Nižší úroveň – to je celé lidstvo a vyšší úroveň – to je jen několik set lidí. Ti budou pozvedávat ostatní, vzdělávat je. A nižší úroveň si bude muset začít přát se k nim přilepit, přiblížit se k nim a začlenit se mezi ně.

Jako je malé dítě připoutáno k dospělému a chce být pod jeho ochranou, což je pro něho nejbezpečnější stav, – i nižší úroveň, miliardy lidí spatří, že nemají jiné východisko, že se spasí pouze tehdy, když budou součástí následující úrovně.

Jsou zde dvě cesty: buď se to stane prostřednictvím přitahování shora, nebo tlakem, zásahy, údery zespod.

Otázka: Bude působení shora aktivní nebo pasivní?

Odpověď: Zčásti bude pasivní, protože jsou tyto dvě úrovně spojeny, což je však před lidstvem skryto. Z druhé strany bude aktivní: vzdělávání mas, šíření informací atd. Tak to probíhá shora dolů.

Proces zdola vzhůru může probíhat pod vlivem tlaku utrpení, i na základě přitažlivosti k postavení vyššího, které lidé pocítí jako mimořádné, přednostní. To znamená, že to není cesta utrpení, ani cesta posetá růžemi, nýbrž něco uprostřed.

Pokračování následuje …
Z televizního programu „Poslední generace“, 14. srpna 2017
19. 12. 2017, 13:56 [# 217765]
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: