Svět na křižovatce, část 1

Před několika měsíci, když jsme se začali připravovat na Evropský kongres, který se bude konat za pár dní, vypadalo to, že nejnaléhavější záležitostí bylo sjednocení Evropy a naše potřeba na tom pracovat. Konec konců Evropané nerozumí tomu, proč všechny jejich pokusy o vytvoření sjednocené Evropy selhaly.

Nejprve potřebujeme připravit společnost a vytvořit společnou platformu mezi všemi Evropskými zeměmi. Pouze poté můžeme začít hovořit o sjednocení Evropy tak, aby se jednalo o sjednocení srdcí, nikoliv bank. Mluvíme o lidské společnosti, a proto sjednocení může existovat pouze na základě dobrých vztahů mezi lidmi.

Od té doby již uběhlo několik měsíců a situace se výrazně zhoršila. V poslední době se objevili nové a více naléhavější problémy. Už nestačí mluvit jen o sjednocení Evropy, je nezbytné sjednotit celý svět. Tato otázka je dnes zásadní.

Každý den je více a více zřejmější, že se vývoj světa rapidně zrychluje. Tento vývoj je nevyhnutelný a může se ubírat dvěma cestami. Cestou světla, nebo cestou přirozeného vývoje evoluce, která je utrpením. Záleží na nás na lidech, jakou cestu si zvolíme. V každém případě musíme projít tímto vývojem „absolutní velikosti“, kdy budeme směřovat do propasti nebo ke krásnému životu.

Před námi jsou tyto dvě cesty. Cesta přirozeného vývoje je cesta oddělení, která nás nevyhnutelně směruje k útokům, utrpení, neštěstí a dokonce i světovým válkám. A to vše nás pouze nutí, abychom se nakonec vydali cestou světla, nebo alespoň prošli mezi těmato dvěma cestami.

Cesta světla je cestou jednoty, která je konečným cílem celého našeho vývoje. Všichni se musíme znovu spojit jako jedna osoba, v jednom systému Adam HaRišon. Pokud správným způsobem společně usilujeme o dosažení tohoto cíle a o své vlastní vůli, svět se bude pohybovat vpřed po správné cestě. Pokud ne, svět bude postupovat prostřednictvím úderů. Vybíráme si jednu z těchto dvou cest.

Kromě toho se nedávno objevil další negativní vývoj. Nacisté se znovu objevili ve Spojených státech. Nejedná se o pouhou náhodu, neboť oni vždy existovali, ale v tichosti a obávali se hlasitě projevovat. V současné době se již přestali skrývat.

Můžeme roky hovořit o vnitřních a vnějších důvodech, které vedly k opětovnému nárůstu neonacizmu v USA, ale ve skutečnosti nejsou důvody důležité, protože nacizmus je přirozený jev.

Jak Marx a Baal HaSulam napsali, nacizmus je další vývojová fáze po socializmu. Pokud se socialismus nedrží cesty správného spojení, pak degraduje do nacizmu. Ten je špatným druhem sjednocení společnosti.

V podstatě je to celý rozdíl mezi cestou utrpení a cestou světla. Existují důkazy o tom, že nacističtí fašisté doufali, že by se budoucí Amerika mohla stát nacistickou zemí, sjednocenou v národně socialistickou ideu.

Tento trend se bude nadále vyvíjet s pomocí Amerických Židů, jak tomu bylo v Německu, na samém počátku růstu nacistické síly. Proto je nutné udělat vše možné, aby se zabránilo opakování hořkých chyb minulosti, které se již objevují na horizontu.

Historie se opakuje a nejen Evropa, ale celý svět dnes stojí na křižovatce. Doufejme, že ji budeme schopni změnit z cesty utrpení na dobrou cestu světla.

[212315] From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/21/17, Lesson on the Topic: “Europe at a Crossroad” Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: