Pravý původ Kabaly

Otázka: Jaký je rozdíl mezi školou Baal Shem Tova a Vilna Gaona?

Odpověď:Jedná se o velmi komplexní systém dvou směrů v moudrosti Kabaly. Obecně jsou v moudrosti Kabaly čtyři směry.

1. Východní moudrost Kabaly.
2. Kabala Baal HaSulama, která je pokračováním moudrosti Kabaly Baal Shem Tova.
3. Kabala Vilna Gaona, která je pokračováním moudrosti Kabaly Ramchala (Rabbi Moshe Chaim Luzzatto)
4. Moudrost Kabaly Ramaka (Rabbi Moshe Codovero)

Dnes však neexistují žádné jedinečné směry. Všechny jsou studovány společně a používají různé kabalistické zdroje. Dnes už stěží můžete posoudit, který z nich je pravý a který není.

Věřím, že pravdivé zdroje jsou Kniha Zohar se Sulamovým Komentářem, spisy Ariho, a spisy Baal HaSulama a Rabaše. Studujeme podle nich.

Existují směry, které studují podle jiných systémů s jinými zdroji. Nemůžu o nich nic říkat, ani nechci. Každý člověk si vybere podle svých zájmů.

Naším hlavním úkolem je zpřístupnit moudrost Kabaly každému ve všech jazycích a nejjednodušší formě, aby ji každý člověk na světě mohl použít a zjistit, jak může napravit sebe a objevit systém vyššího řízení.

[220872] From the Kabbalah Lesson in Russian 10/1/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: