Pravda a lež z pohledu Kabaly

Otázka: Lidé spoléhají na vlastní modely světa, které zformulovali v jejich myslích, když dělají rozhodnutí. Všechny modely jsou do určité úrovně chybné, protože odrážejí jen omezené vlastnosti reality.

Bylo by zajímavé vědět, jakým způsobem je model světa lživý a jakým způsobem by mohl být pravdivý, možná přiřazením procentní hodnoty každému aspektu. Co představuje pravdu a lež ve vztahu k přírodě, nebo spíše s ohledem na model přírody, který budujeme, abychom ji zrcadlili.

Odpověď: Kabala zkoumá dva systémy: Vyšší (duchovní) a nižší (materiální).

Ve vyšším systému jsme všichni integrálně propojení, a proto nemohou existovat žádné nezávislé stavy. Je to ideální úroveň nazývaná světem Ein Sof (nekonečno), dokonalost, ve které všechny objekty našeho světa existují na duchovní úrovni. Všechno prožívá svou kompletní vzájemnou závislost a osud, rozumí tomu, a proto je každá část schopna správně komunikovat se všemi ostatními. To je ideální systém popsaný v Kabale, kde všechny části jsou neodmyslitelně a jasně propojeny.

Moudrost Kabaly vysvětluje, že se blížíme k tomuto ideálnímu systému prostřednictvím naší materiální evoluce. To je přesně to, co nás čeká v budoucnu. Můžeme se rozhodnout urychlit proces odkrytí v rámci našich zkušeností a pochopení. Nebo můžeme nechat přirozený proces, aby nás učil ranami osudu, což je to, k čemu dochází dnes. Takto lidstvo postupuje.

Náš svět existuje pod tímto úplným a ideálním vyšším systémem, protože vznikl v důsledku postupné degradace tohoto systému a jeho sestupu po 125 úrovních na nejnižší úroveň, kde v současnosti žijeme.

V tomto světě se s druhými necítíme spojeni. Jestli nás něco spojuje, pak je to jen náš egoismus. Všechny naše zkušenosti směřují pouze k tomu, abychom využívali všechno a každého podle našich osobních zájmů.

Samozřejmě to co nazýváme „pravdou“, je pouze to, co existuje na vyšší úrovni. A to co existuje na naší úrovni, je absolutní lež, protože jediná věc, která nás dnes motivuje, je osobní egoismus každého člověka, egoismus, který nás zaslepuje, odděluje nás od sebe a vede nás k tomu, abychom se vzájemně využívali, jak je to jen možné.

To je pravda a lež z pohledu Kabaly.

V našem světě není pravda. Může existovat pouze v těch jedincích, kteří dosáhli úplné vzájemné závislosti přírody, jinými slovy vyššího systému, který se snaží objevit uvnitř sebe. Pak přistupují ke všem okolo sebe s úplně jinými úmysly: přátelstvím, láskou, spoluprací a sjednocením.

Tento princip byl zpočátku popsán v Tóře, ačkoliv bohužel, nikdo ho nebral vážně. V tom spočívá rozdíl mezi pravdou a lží. Pravda a lež nejsou subjektivní prohlášení jednotlivce, kteří si myslí, že je něco pravdivé nebo něco falešné.

Pravdou se nazývá, když se v harmonickém propojeném stavu nachází sjednocený systém všech forem stvoření – neživé, vegetativní, zvířecí a lidské úrovně přírody. A stav, který je zcela opačný, se nazývá lží. Mezi nimi je spousta možných úrovní – některé s trochou více pravdy, některé s trochou více lži.

[220403] From KabTV’s “Together About the Main,” 12/8/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: