Etapy probuzení bodu v srdci, část 4 – Odevzdání – zdroj potěšení

Otázka: Egoismus je přirozeností člověka. Avšak, z druhé strany, je člověk, je ego a je cíl. Pokud se člověk odvrátí od ega, vidí velmi důležitý cíl a nasměruje se k němu. Pak bude na této cestě egoismus zdrojem pozitivní energie k postupu vpřed. V čem spočívá cíl?

Odpověď: Cíl spočívá v tom, že sám sebe nasměruješ na odevzdávání ostatním, pokud v tom vidíš zdroj potěšení. Vždyť člověk uspokojení potřebuje. Egoismus je potřeba si užívat, je to hnací síla celé materie. Tehdy jsi jako matka, která získává velké potěšení z toho, že dává dítěti a nepotřebuje jiný zdroj potěšení, než aby snědl další lžičku kaše.

Pokud se začneme dívat na druhé jako na naše malé děti, tj. budou námi vnímány jako naše vlastní, nejvnitřnější, hluboké touhy a budeme cítit jejich potřeby jako naše nejskrytější, pak je s potěšením začneme naplňovat a zároveň s tím se budeme naplňovat nevýslovnou vyšší energií, uspokojením, potěšením.

Zde se skrývá psychologický problém: cítit cizí jako sebe, jako svoji část. Je to však možné. Tento úkol před nás postavila příroda. Budeme zahnívat až do té doby, dokud si tuto nutnost neuvědomíme.

Příroda nám takovou příležitost poskytuje: buď se vyvíjet dále, nebo umírat, a z celého nešťastného lidstva nezbyde nic. Stejně jako člověk umírá na konci života, také lidstvo jako jeden člověk postupně umírá, dokud nepochopí, že existuje cesta k naprosto jinému přístupu.

Otázka: Co přitahuje člověka více: krásná budoucnost – to, že bude moci pocítit radost v druhých, nebo utrpení, která ho postrkují? Co ho více táhne dopředu?

Odpověď: Záleží na tom, na jaké úrovni se člověk nachází. Jsou lidé, kteří chodí do práce, protože musí podporovat své rodiny. Ale jsou také ti, kdož přeměňují práci na potěšení a užívají si své mistrovství.

Nezáleží na tom, jaké má člověk povolání, může být třeba zedníkem. Předpokládejme, že pokládá cihly a současně cítí potěšení z toho, co vytváří. Přijímá energii od Stvořitele, od Vyššího. Tento přístup nezávisí jen na samotném člověku, ale také na jeho výchově.

Pokračování následuje… Z TV pořadu „Poslední pokolení“. 14. 8. 2017 [# 217739] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: